କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ । ଘରେ ରହିବେନି ଗୋଟେବି ମସା ।

ପ୍ରବଳ ଗରମ ପରେ ମୈସୁମୀ ବର୍ଷା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ | କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘରେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଏହି ଋତୁରେ ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଚିକୁଙ୍ଗୁନିଆ ଭଳି ରୋଗ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ମଶାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ | ମଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ | ଆଜିର ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କହିବୁ | ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୈଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ମଶାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବ |

Mosquito

ନିମ୍ବ ତେଲ |

ନିମ୍ବ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ନିମ୍ ତେଲକୁ ନଡିଆ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ କୋଠରୀରେ ପୋଡି ପାରିବେ | ଏହି ମଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣ ଶରୀରରେ ମେଣ୍ଟ ପତ୍ରର ରସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ |

ଲେଭେଣ୍ଡର

ଲାଭେଣ୍ଡର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ | ମଶାକୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଭେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରବଳ ସୁଗନ୍ଧରୁ ମଶାମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି | ମଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଭେଣ୍ଡର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲେଭେଣ୍ଡର ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ କୋଠରୀ ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ |

କର୍ପୁର|

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜାରେ କର୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରୁ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କର୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ମଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା କର୍ପୁରକୁ ଜାଳି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମଶା ପଳାଇଯିବେ |

Mosquito

ରସୁଣ |

ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ମଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ | ବାସ୍ତବରେ, ରସୁଣର ଗନ୍ଧ ହେତୁ ମଶାମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି | ମଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ରସୁଣ ରସ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ରସୁଣ ରସ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ |

ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ |

ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ମଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ | ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧା କାଟି ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଲବଙ୍ଗ ଖୋଜ ଏବଂ ରୁମରେ ରଖ | ଏହି ମାପ ଦ୍ୱାରା ମଶା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *